极速电竞比分网

Politika privatnosti

Za拧tita li膷nih podataka korisnika te politika privatnost je za 极速电竞比分网 od izuzetne va啪nosti. Kako bismo Vam pru啪ili najvi拧i nivo za拧tite li膷nih podataka 极速电竞比分网 po拧tuje sva pravila zakona o za拧titi li膷nih podataka.

Pravna osoba odgovorna za za拧titu li膷nih podataka je Auto1.com GmbH sa sedi拧tem u Berlinu. U slu膷aju kad Korisnik ima pitanja vezana uz Politiku Privatnosti mo啪e se u bilo koje vrijeme obratiti 极速电竞比分网. Mo啪ete kontaktirati nas putem e-po拧te datenschutz@auto1.com.

Li膷nim podacima smatraju se svi podaci koje korisnik dobrovoljno dade kao 拧to su naprimer adresa e-po拧te ili broj telefona. Na web stranici 极速电竞比分网, prikupljajamo podatke o korisnicima jedino ako korisnik sam ih podeli.

Li膷ni podaci korisnika se koriste jedino u svrhu pru啪anja usluga. 极速电竞比分网 i njegove pridru啪ne kompanije dozvoljavaju kori拧tenje Va拧ih li膷nih podataka jedino u marketin拧ke svrhe. Va拧u adresa e-po拧te koristimo kako bismo mogli da Vas obave拧tavamo o ponudama proizvoda i usluga.